Κανονισμός Ανάθεσης & Εκπόνησης Μελετών,
Σύναψης Συμβάσεων Υπηρεσιών
και Διενέργιεας Προμηθειών ΙΜΕ

Πολιτιστικά/Eκπαιδευτικά/Tεχνολογικά Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης (ΠΕΤΕΑ), Προμήθειες και Υπηρεσίες

           

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΕΧΝΗΣ»

Αρ. Προκ.

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Ημερομηνία Δημοσίευσης

Καταληκτική Ημερομηνία

Σχετικά Αρχεία

Ανακοινώσεις

ΥΣΕ-Σταυροδρόμια Τέχνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.4.α/13 : «Σταυροδρόμια Τέχνης» που εντάσσεται στην Προτεραιότητα 1: «Υλοποίηση Δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των Κοινών Βασικών αρχών για την πολιτική ένταξης των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η Δράση 1.4.α/13: «Σταυροδρόμια τέχνης» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (95% Κοινοτικοί Πόροι και 5% Εθνικοί Πόροι)

Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ
Τηλ. (0030) 2122548330
Φαξ. (0030) 2122543838
Email: lampros@ime.gr

08/06/2015

22/06/2015

ΠΡΟΔΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο ΕΣΠΑ

 

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και συστήματος παρουσίασης των ιστορικών και τεχνολογικών δεδομένων»

Αρ. Προκ.

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Ημερομηνία Δημοσίευσης

Καταληκτική Ημερομηνία

Σχετικά Αρχεία

Ανακοινώσεις

ΥΣΕ-ΤΕΧΝ2

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και συστήματος παρουσίασης των ιστορικών και τεχνολογικών δεδομένων» ΥΣΕ-TEXN.2 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» με κωδ ΟΠΣ (MIS) 495892.
Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:
Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ

Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα

Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ
Τηλ. (0030) 2122548330
Φαξ. (0030) 2122543838
Email: lampros@ime.grΤο έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο ΕΣΠΑ

20/03/2015

01/04/2015

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤεχνοΛογία»

Αρ. Προκ.

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Ημερομηνία Δημοσίευσης

Καταληκτική Ημερομηνία

Σχετικά Αρχεία

Ανακοινώσεις

ΥΣΕ-ΤΕΧΝ1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤεχνοΛογία» με κωδ ΟΠΣ (MIS) 495892.
Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:
Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ

Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα

Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ
Τηλ. (0030) 2122548330
Φαξ. (0030) 2122543838
Email: lampros@ime.grΤο έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο ΕΣΠΑ

26/03/2015

22/07/2015

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ

ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ»

Αρ. Προκ.

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Ημερομηνία Δημοσίευσης

Καταληκτική Ημερομηνία

Σχετικά Αρχεία

Ανακοινώσεις

ΥΣΕ-ΕΛΛ.ΙΣΤΟΡ1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» με κωδ ΟΠΣ (MIS) 495890.
Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:
Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ

Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα

Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ
Τηλ. (0030) 2122548330
Φαξ. (0030) 2122543838
Email: lampros@ime.grΤο έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο ΕΣΠΑ

26/03/2015

22/07/2015

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ

ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «Διαχειριστικό εργαλείο για εισαγωγή λημμάτων και multimedia data»

Αρ. Προκ.

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Ημερομηνία Δημοσίευσης

Καταληκτική Ημερομηνία

Σχετικά Αρχεία

Ανακοινώσεις

ΥΣΕ-ΕΛΛ.ΙΣΤΟΡ2

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «Διαχειριστικό εργαλείο για εισαγωγή λημμάτων και multimedia data» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» με κωδ ΟΠΣ (MIS) 495890.
Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:
Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ

Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα

Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ
Τηλ. (0030) 2122548330
Φαξ. (0030) 2122543838
Email: lampros@ime.grΤο έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο ΕΣΠΑ

20/03/2015

01/04/2015

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών

ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»

Αρ. Προκ.

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Ημερομηνία Δημοσίευσης

Καταληκτική Ημερομηνία

Σχετικά Αρχεία

Ανακοινώσεις

ΥΣΕ-ΘΑΛΑΣΔΡΟ1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ» με κωδ ΟΠΣ (MIS) 495893.
Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:
Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ

Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα

Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Τηλ. (0030) 2122548330
Φαξ. (0030) 2122543838
Email: lampros@ime.grΤο έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο ΕΣΠΑ

26/03/2015

22/07/2015

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ

ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

«Εργασίες παραγωγής και υλοποίησης σεναρίων και εφαρμογών εικονικής αναπαράστασης μνημείου Αγίας Σοφίας και ενέργειες προβολής»

Αρ. Προκ.

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Ημερομηνία Δημοσίευσης

Καταληκτική Ημερομηνία

Σχετικά Αρχεία

Ανακοινώσεις

ΥΣΕ-ΑΣ2

«Εργασίες παραγωγής και υλοποίησης σεναρίων και εφαρμογών εικονικής αναπαράστασης μνημείου Αγίας Σοφίας και ενέργειες προβολής»

Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 04_2.1 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (κωδικός ΟΠΣ έργου 292770) και ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ, €300.000,00 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €243.902,44 - ΦΠΑ (23%): €56.097,56).

Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ
Τηλ. (0030) 2122548330
Φαξ. (0030) 2122543838
Email: lampros@ime.gr

14/05/2014

07/07/2014

ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο ΕΣΠΑ

 

«Εργασίες παραγωγής και υλοποίησης σεναρίων και εφαρμογών εικονικής αναπαράστασης μνημείου Αγίας Σοφίας και ενέργειες προβολής»

Αρ. Προκ.

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Ημερομηνία Δημοσίευσης

Καταληκτική Ημερομηνία

Σχετικά Αρχεία

Ανακοινώσεις

ΥΣΕ-ΑΣ2

Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: «Εργασίες παραγωγής και υλοποίησης σεναρίων και εφαρμογών εικονικής αναπαράστασης μνημείου Αγίας Σοφίας και ενέργειες προβολής»

Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 04_2.1 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (κωδικός ΟΠΣ έργου 292770) και ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ, €300.000,00 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : €243.902,44 - ΦΠΑ (23 %): €56.097,56).

Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ
Τηλ. (0030) 2122548330
Φαξ. (0030) 2122543838
Email: lampros@ime.gr

30/12/2013

17/01/2014

ΕΛΗΞΕ

ΕΛΗΞΕ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο ΕΣΠΑ

 

«Ακαδημία Πλάτωνος - Οι Δρόμοι της Γνώσης»
ΠΡΑΞΗ (-ΕΡΓΟ-) Ι: «Ακαδημία Πλάτωνος - Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών»
ΠΡΑΞΗ (-ΕΡΓΟ-) ΙΙ: «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»

Αρ. Προκ.

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Ημερομηνία Δημοσίευσης

Καταληκτική Ημερομηνία

Σχετικά Αρχεία

Ανακοινώσεις

ΥΣΕ-Α.Π.ΙΙ.6

«Προμήθεια εξοπλισμού, λειτουργία έργου και υπηρεσίες διαμόρφωσης χώρων»

22/01/2015

25/02/2015

ΕΡΓΟ: «Ακαδημία Πλάτωνος - Η πολιτεία και ο Πολίτης». ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X. «Μία έκθεση για τον Πλάτωνα» για την ψηφιακή έκθεση - «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙ. Τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές, του πάσης φύσεως εξοπλισμού, εργασιών και υπηρεσιών για την ψηφιακή έκθεση - «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙΙ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ, ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙΙI. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Συμπληρωματικά Αρχεία 1

Συμπληρωματικά Αρχεία 2

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ α.α. 245/ 10 - 11 - 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΜΕ.

ΥΣΕ-Α.Π.Ι.4

«Προμήθεια εξοπλισμού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4:

7/02/2014

11/03/2014

1. Αναλυτική Προκήρυξη και Παραρτήματα Ι έως και XXIII.
2. Διευκρινήσεις σύμφωνα με το άρθρο 9.2. της προκήρυξης

 

ΥΣΕ-Α.Π.ΙΙ.5

Προκήρυξη ανοικτού τακτικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες μετάφρασης, επιμέλειας και πολυμεσικής συμπλήρωσης περιεχομένου Πλοηγού της Φιλοσοφίας», στα πλαίσια του υποέργου 5, του Έργου: «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης» με MIS 364499

17/10/2013

27/11/2013

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών και παραλαβής εντύπου οικονομικής προσφοράς
Περιληπτική προκήρυξη
Αναλυτική προκήρυξη
Πίνακας ποσοστών - Έντυπο πιστοποίησης
Διευκρινίσεις σύμφωνα με το άρθρο 9.2. της προκήρυξης 20/11/2013

 

ΥΣΕ-Α.Π.Ι.2

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: «Συγγραφικές και μεταφραστικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της δράσης: «Πλάτωνας»

30/07/2013

12/09/2013

Αναλυτική Προκήρυξη και Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, VI, VII, VIII
Παράρτημα V
Παράρτημα IX
Παράρτημα VIII (Έντυπο πιστοποίησης) - excel 2

 

ΥΣΕ-Α.Π.Ι.1.-2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ» ΤΟΥ ΙΜΕ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : «Επιστημονική μελέτη πεδίου, επιλογή, σχεδίαση, οπτικοποίηση και παραγωγή περιεχομένου, εκπαιδεύσεις και λειτουργική υποστήριξη των δράσεων του ΙΜΕ», ΔΡΑΣΗ 2: «Πλάτωνας»

11/01/2013

Συνεχής από την ημερομηνία δημοσίευσης έως και την 03/12/2013

Αναλυτική διακήρυξη
Δήλωση ενδιαφέροντος
Περιληπτική προκήρυξη
5ο πρακτικό

 

ΥΣΕ-Α.Π.Ι.3

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «Υπηρεσίες οργάνωσης και υποστήριξης διαμονής φοιτητών»

06/04/2012

08/05/2012

ΕΛΗΞΕ

ΕΛΗΞΕ

ΥΣΕ-Α.Π.Ι.1-Β

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ» ΤΟΥ ΙΜΕ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : «Επιστημονική μελέτη πεδίου, επιλογή, σχεδίαση, οπτικοποίηση και παραγωγή περιεχομένου, εκπαιδεύσεις και λειτουργική υποστήριξη των δράσεων του ΙΜΕ», ΔΡΑΣΗ 4: «Θερινό σχολείο»

11/05/2012

Συνεχής από την ημερομηνία δημοσίευσης έως και την 03/12/2013

Αναλυτική διακήρυξη
Δήλωση ενδιαφέροντος
Περιληπτική προκήρυξη
1ο Πρακτικό Επιτροπής

Ανακοίνωση

ΥΣΕ-Α.Π.Ι.1-Α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ»

11/05/2012

Συνεχής περιοδική αξιολόγηση για τις αιτήσεις που θα υποβάλλονται έως και την 3η Απριλίου 2014

Αναλυτική διακήρυξη
Δήλωση ενδιαφέροντος
Περιληπτική προκήρυξη
Σημαντική ενημέρωση

Παράταση αιτήσεων (25/5/12)

«Οι Πράξεις (- Έργα -) «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ» και «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ - Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ» υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013)».

 

Εικονικός οδηγός στην Βυζαντινή Αρχιτεκτονική: Η «Αγία Σοφία», μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς

Αρ. Προκ.

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Ημερομηνία Δημοσίευσης

Καταληκτική Ημερομηνία

Σχετικά Αρχεία

Ανακοινώσεις

ΥΣΕ-AΣ-1

Τεκμηρίωση, Επιστημονική Επιμέλεια, Οπτικοποίηση και Εικονική Αναπαράσταση της Αγίας Σοφίας, Μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς

31/03/2011

συνεχής σε φάσεις έως 30/6/2012

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Έντυπο Δήλωσης Ενδιαφέροντος

1η Φάση αξιολόγησης

ΥΣΕ-AΣ-3

Προμήθεια και εγκατάσταση υποστηρικτικών συστημάτων γραφικών και εικονικής πραγματικότητας και λοιπός υποστηρικτικός εξοπλισμός

09/03/2011

11/04/2011

ΕΛΗΞΕ

ΕΛΗΞΕ

ΥΣΕ-ΑΣ-3

Προμήθεια και εγκατάσταση υποστηρικτικών συστημάτων γραφικών και εικονικής πραγματικότητας και λοιπός υποστηρικτικός εξοπλισμός

07/02/2011

14/02/2011

ΕΛΗΞΕ

ΕΛΗΞΕ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο ΕΣΠΑ

 

Πολιτιστικός πλοηγός της Αθήνας σε συστήματα GPS και κινητά τηλέφωνα

Αρ. Προκ.

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Ημερομηνία Δημοσίευσης

Καταληκτική Ημερομηνία

Σχετικά Αρχεία

Ανακοινώσεις

ΥΣΕ-ΠΛΟ-2

Υλοποίηση και ολοκλήρωση ηλεκτρονικής εφαρμογής πολιτιστικού πλοηγού της Αθήνας για συστήματα GPS και κινητά τηλέφωνα

17/11/2011

17/01/2012

ΕΛΗΞΕ

ΕΛΗΞΕ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο ΕΣΠΑ

 

Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών για την e-πρόσβαση σε Εφαρμογές του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού Πολιτιστικού και Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η Μεσόγειος

Αρ. Προκ.

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Ημερομηνία Δημοσίευσης

Καταληκτική Ημερομηνία

Σχετικά Αρχεία

Ανακοινώσεις

ΥΣΕ-ΜΕΣ-2

Ανάπτυξη εφαρμογών πρόσβασης στις ψηφιακές συλλογές του ΙΜΕ και στοχευμένου πολιτιστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου και δράσεις προβολής

29/01/2013

26/03/2013

ΕΛΗΞΕ

ΕΛΗΞΕ

ΥΣΕ-ΜΕΣ-1

Επιστημονική επιμέλεια εγκυκλοπαιδικών εφαρμογών και υπηρεσιών για την περιοχή της Μεσογείου και παροχή πρόσβασης στις ψηφιακές συλλογές του ΙΜΕ

18/05/2011

Διαρκής Αξιολόγηση έως και 31/01/2012

Συνοπτική Πρόσκληση
Αναλυτική πρόσκληση

1ο Πρακτικό Επιτροπής

ΥΣΕ-ΜΕΣ-3

Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση των εφαρμογών πρόσβασης στις ψηφιακές συλλογές του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

21/04/2011

24/05/2011

ΕΛΗΞΕ

ΕΛΗΞΕ

ΥΣΕ-ΜΕΣ-3

Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση των εφαρμογών πρόσβασης στις ψηφιακές συλλογές του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

24/02/2011

09/03/2011

ΕΛΗΞΕ

ΕΛΗΞΕ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο ΕΣΠΑ

 

Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στη Βοιωτία: Μαντείο Τροφωνίου και Μυκηναϊκή Θήβα

Αρ. Προκ.

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Ημερομηνία Δημοσίευσης

Καταληκτική Ημερομηνία

Σχετικά Αρχεία

Ανακοινώσεις

ΥΣΕ-ΒΟΙ-3

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εικονικής πραγματικότητας και πολυμέσων

13/04/2011

23/05/11

ΕΛΗΞΕ

ΕΛΗΞΕ

ΥΣΕ-ΒΟΙ-3

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εικονικής πραγματικότητας και πολυμέσων

21/02/2011

04/03/11

ΕΛΗΞΕ

ΕΛΗΞΕ

ΥΣΕ-ΒΟΙ-3

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εικονικής πραγματικότητας και πολυμέσων

25/01/2011

ΕΛΗΞΕ

 

ΥΣΕ-ΒΟΙ-2

Ανάπτυξη Εφαρμογών Εικονικής Αναπαράστασης Μνημείων Βοιωτίας, Εφαρμογών Ιστορικής, Αρχαιολογικής και Πολιτισμικής Πληροφόρησης Ενέργειες Προβολής

28/06/2010

26/08/2010

ΕΛΗΞΕ

ΥΣΕ-ΒΟΙ-2

Ανάπτυξη Εφαρμογών Εικονικής Αναπαράστασης Μνημείων Βοιωτίας, Εφαρμογών Ιστορικής, Αρχαιολογικής και Πολιτισμικής Πληροφόρησης Ενέργειες Προβολής

18/06/2010

25/06/2010

ΕΛΗΞΕ

ΥΣΕ-ΒΟΙ-1

Ανάθεση εργασιών για επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς συνεργάτες

13/1/2010

Διαρκής αξιολόγησης έως και 30/12/2011

Συνοπτική Πρόσκληση
Αναλυτική Πρόσκληση

1ο Πρακτικό Επιτροπής
2ο Πρακτικό Επιτροπής

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο ΕΣΠΑ

 

Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού

Αρ. Προκ.

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Ημερομηνία Δημοσίευσης

Καταληκτική Ημερομηνία

Σχετικά Αρχεία

Ανακοινώσεις

ΕΜΕ-2

Ανάπτυξη και προσαρμογή ψηφιακού περιεχομένου Εγκυκλοπαίδειας Μείζονος Ελληνισμού και υλοποίηση εφαρμογών πληροφορικής, ενσωμάτωση και λοιπές εργασίες

15/11/06

20/12/06

ΕΛΗΞΕ

     Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους

 

Εικονική Αναπαράσταση Γεγονότων και Τεκμηρίων του Αστικού Τοπίου της Αρχαίας Αθήνας, του ΙΜΕ.

Αρ. Προκ.

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Ημερομηνία Δημοσίευσης

Καταληκτική Ημερομηνία

Σχετικά Αρχεία

Ανακοινώσεις

ΑΤ-1

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση Συμβάσεων Έργου Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών για Επιστημονικούς και Καλλιτεχνικούς Συνεργάτες στο Πλαίσιο του Έργου «Εικονική Αναπαράσταση Γεγονότων και Τεκμηρίων του Αστικού Τοπίου της Αρχαίας Αθήνας», του ΙΜΕ.

21/03/2008

Διαρκής αξιολόγησης έως 31/08/2008

ΕΛΗΞΕ

ΑΤ-2

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «Ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών των γεγονότων και τεκμηρίων του αστικού τοπίου της αρχαίας Αθήνας και διαδικτυακή παρουσίαση του έργου».

19/06/2008

07/07/2008

ΕΛΗΞΕ

 

     Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους

 

Λιμάνια της Μεσογείου, πλοία και θάλασσα: οι αόρατες διαδρομές

Αρ. Προκ.

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Ημερομηνία Δημοσίευσης

Καταληκτική Ημερομηνία

Σχετικά Αρχεία

Ανακοινώσεις

HARBORS-1

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση Συμβάσεων Έργου Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών για Επιστημονικούς και Καλλιτεχνικούς Συνεργάτες στο Πλαίσιο του Έργου «Λιμάνια της Μεσογείου, πλοία και θάλασσα: οι αόρατες διαδρομές», του ΙΜΕ

09/07/2007

23/07/2007

ΕΛΗΞΕ

HARBORS-2

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση Συμβάσεων Έργου Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών για Επιστημονικούς και Καλλιτεχνικούς Συνεργάτες στο Πλαίσιο του Έργου «Λιμάνια της Μεσογείου, πλοία και θάλασσα: οι αόρατες διαδρομές», του ΙΜΕ

02/06/2008

16/06/2008

ΕΛΗΞΕ

 

    Το έργο ενδέχεται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG ARCHIMED COMMUNITY INITIATIVE PROGRAMME INTERREG III B ARCHIMED 2000-2006

 

Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού

Αρ. Προκ.

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Ημερομηνία Διαγωνισμού

Σχετικά Αρχεία

Ανακοινώσεις

ΕΜΕ-1

Συμβάσεις έργου παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών σε επιστημονικούς συνεργάτες

20/02/2007

ΕΛΗΞΕ

     Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο

 

Πολιτιστική Πύλη του Αρχιπελάγους του Αιγαίου

Αρ. Προκ.

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Ημερομηνία Διαγωνισμού

Σχετικά Αρχεία

Διευκρινήσεις

94956-1

Αναβάθμιση Υποδομής Φορέα για την Υποστήριξη της Πολιτιστικής Πύλης του Αιγαίου

30/03/2006

ΕΛΗΞΕ

     Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο

 

Μεγάλη Δικτυακή Εγκυκλοπαίδεια Ελληνικού Πολιτισμού - Μέρος Α'

Αρ. Προκ.

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Ημερομηνία Διαγωνισμού

Σχετικά Αρχεία

Διευκρινήσεις

94948-1

Ανάπτυξη Εφαρμογών Λογισμικού Διαχείρισης Ψηφιακής Συλλογής και Ανάπτυξης Συστήματος Διεπαφής

11/01/2005

ΕΛΗΞΕ

 

     Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο

 

Ψηφιακή Συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας «Αρχαία Αγορά των Αθηνών»

Αρ. Προκ.

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Ημερομηνία Διαγωνισμού

Σχετικά Αρχεία

Διευκρινήσεις

92601-1

Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού

20/12/2004

ΕΛΗΞΕ

 

92601-2

Συμβάσεις Έργου Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών
"ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ"

02/11/2004

ΕΛΗΞΕ

 

     Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

 

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ (ΥΣΕ)

Πουλοπούλου 38, 118 51 Αθήνα

 

Τηλ. 212 254 5000, Τηλεομοιοτυπία: 212 254 3838

 

© 2004 ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας"

Ευρωπαϊκή Ένωση

not yet available